vergrootglas
Vacatures voor Compliance Professionals

Interviews met Compliance Officers over ontwikkelingen in de sector en binnen organisaties

 • logo Octas
  Burak Cetin
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Van kwaliteitsdeskmedewerker naar CDD-analist

  Burak Cetin - Analist Customer Due Diligence bij ABN Amro via Octas

  Je dient als CDD’er extra alert te zijn op bepaalde risico’s en je moet goed weten wat je moet doen bij klanten die een verhoogd risico met zich meebrengen. Het is een uitdagende taak. Ik onderzoek onze klanten zo goed mogelijk. Zo draag ik bij aan het hoog houden van de reputatie van de bank, maar help ik tegelijkertijd ook onze klanten. Dat maakt deze opdracht zo leuk!


  Lees verder ]

 • Nina Gorgishvili
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Diepgang en verbinding

  Nina Gorgishvili - bestuurslid VCO

  Door al die ontwikkelingen neemt de regeldruk toe en groeit het besef dat het volgen van de regels alleen, niet leidt tot een stabiele en integere financiële markt. Gedrag en cultuur spelen daarin een belangrijke rol.


  Lees verder ]

 • Wietse Louwes en Lianne Bourgonje
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Permanent Change & Disruption

  Wietse Louwes en Lianne Bourgonje - Vortex Consultancy B.V

  Een continue stroom van verandering. Ongekende kansen. Ongekende risico’s. Allerlei krachten hebben een enorme impact op organisaties die hun bestaande businessmodellen volledig verstoord zien worden. Terwijl de financiële sector nog altijd werkt aan het herstel van vertrouwen en de reputatieschade die ze heeft opgelopen als gevolg van de kredietcrisis, zorgen innovaties als Blockchain, Fintech en Insurtech voor nieuwe uitdagingen.


  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Laura van de Werfhorst
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Een traineeship in het zenuwcentrum van de economie!

  Laura van de Werfhorst - trainee DNB

  ‘Mijn eerste kennismaking met DNB vond plaats tijdens het Leadership Panel van EBF waar Klaas Knot zijn visie op leiderschap presenteerde aan Groningse studenten. Het was diezelfde Klaas Knot die ik tijdens een stage bij DNB mocht ondersteunen in een overleg met de Minister van Financiën van Indonesië. Dat je tijdens een stage zo serieus wordt genomen was voor mij reden genoeg om te solliciteren op het traineeship van DNB.’


  Lees verder ]
 • logo EduRisc Risc & Compliance online education
  Gert Demmink
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Sancties en exportcontroles

  Gert Demmink - Partner Philip Sydney

  Exporterende bedrijven worden geconfronteerd met complexe sanctieregelgeving op gebied van onder meer bevriezing van tegoeden, handelsrestricties en beperkingen in financiële dienstverlening. Voor financiële instellingen geldt ook de verplichting tot detectie en onverwijlde melding bij de toezichthouder in geval van een ‘hit’ bij toetsing tegen de sanctielijsten.


  Lees verder ]
 • logo EduRisc Risc & Compliance online education
  Michael van Woerden
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Herziening Corporate Governance Code

  Michael van Woerden - Independent Compliance Monitor

  Het voorstel de Monitoringcommissie tot herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code maakte dit voorjaar veel reacties los. De Monitoringcommissie kreeg een metersdikke hoeveelheid commentaar te verwerken. Uiteindelijk heeft de Monitoringcommissie haar oorspronkelijke voorstel goeddeels gehandhaafd en haar eindversie op 8 december 2016 gepubliceerd.


  Lees verder ]
 • logo Graydon Nederland BV
  Marion Bout
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  GDPR geeft verhoogde regeldruk, maar biedt ook kansen

  Marion Bout - Head Legal, Graydon

  De nieuwe Europese Privacy wetgeving (General Data Protection Regulation ) geeft een verhoogde regeldruk, maar biedt ook kansen en mogelijkheden. Immers, wanneer consumenten ervaren dat hun gegevens goed beschermd zijn zal dat er toe leiden dat vertrouwen en veiligheid in de beleving van de consument toeneemt. Daarmee zal business kunnen worden gecreëerd en de investeringen om te voldoen aan de regels op termijn dubbel en dwars worden terugverdiend.


  Lees verder ]
 • logo Michael Page Risk
  Willem van Leeuwen
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Compliance buiten de Financiële Dienstverlening.

  Willem van Leeuwen - Manager Compliance & Risk Michael Page

  'Compliance is binnen de Financiële Dienstverlening uitgegroeid tot een vak. Daarbuiten is het meer een aandachtsgebied in de juridische sfeer dat door de daar aanwezige professional niet gezien wordt als een specialisme dat ze graag omarmen.'


  Lees verder ]
 • logo AXVECO
  Alex Dowdalls, managing director
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  ‘Risicomanagement is geen instrument maar een attitude.’

  Alex Dowdalls, managing director - Erik van der Zouwen, manager AXVECO

  ”Iedereen snapt dat als je risico’s neemt daar een beloning tegenover moet staan. Hoe groter het risico, hoe groter de beloning behoort te zijn. Gek genoeg gaat die gedachte in het bedrijfsleven verloren. Daar waar ondernemerschap bewust risico’s nemen is, ziet de praktijk er vaak anders uit.''


  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Edo Schets
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Countervailing power binnen het toezicht

  Edo Schets - toezichthouder specialist DNB

  ‘Wij treden op als countervailing power voor de verschillende divisies binnen DNB. Primair richten we ons daarbij op de toezichtdivisies. Als een onafhankelijke luis in de pels proberen we toezichthouders scherp te houden door hun werk te evalueren. We vragen ons continu af of we de goede dingen doen en of we die dingen goed doen.’


  Lees verder ]
 • logo Rabobank
  Wibout de Klijne
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Beleid en uitvoering zitten hier dicht bij elkaar

  Wibout de Klijne - Head of Compliance Expertise and Operations Rabobank

  Dit brengt als grote voordeel met zich mee dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot expert. Daar waar je voorheen wellicht een keer per maand een complex dossier kreeg te beoordelen is dat nu drie keer per dag. Bovendien werk je in een team met louter experts waardoor kennisdeling een vanzelfsprekendheid is.


  Lees verder ]
 • logo Achmea
  Esther Hermans
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Onze dienstverlening is mensenwerk

  Esther Hermans - Manager Inkoop & Uitbesteding Achmea Rechtsbijstand

  'Onze dienstverlening is mensenwerk. Niet gek dus dat de focus van de teammanager primair op de mensen ligt.' Aan het woord is Esther Hermans, manager Inkoop & Uitbesteding. Haar afdeling is verantwoordelijk voor de organisatie van de externe rechtshulp en de inkoop van aanvullende diensten zoals experts en deurwaarders.


  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Juliëtte van Doorn
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Ook 2016 wordt een belangrijk jaar

  Juliëtte van Doorn - afdelingshoofd toezicht, DNB

  De trustsector heeft allesbehalve een rustig jaar achter de rug. Meer dan ooit trokken trustkantoren de aandacht, en lang niet altijd positief. ‘Het is een lastig jaar geweest voor de sector.'


  Lees verder ]
 • logo DPA Compliance & Risk
  Frederike de Boer
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Post HBO-opleiding CDD

  Frederike de Boer - Business Unit Manager DPA Compliance & Risk

  Als gevolg van al deze ontwikkelingen neemt de vraag naar CDD-specialisten sterker toe dan het aanbod. Daarom heeft DPA Compliance & Risk het initiatief genomen om in samenwerking met Avans Hogeschool een gecertificeerde post-HBO opleiding te ontwikkelen.


  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Jon Vogelzang
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Zien doet geloven of juist niet.

  Jon Vogelzang - Afdelingshoofd On-site toezicht pensioenfondsen en verzekeraars DNB

  We zijn de Flying Squad van DNB die ter plekke een helder beeld tracht te krijgen hoe een organisatie er echt voor staat.


  Lees verder ]
 • logo Michael Page Risk & Compliance
  Willem van Leeuwen
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Groei Compliance

  Willem van Leeuwen - Michael Page Risk & Compliance

  De dag dat wij Willem van Leeuwen interviewen, levert het aandeel Volkswagen ruim een derde in. Daarmee gaat € 27 miljard in rook op. ´Ik merk dat de rol van Compliance in het bedrijfsleven tot op heden vooral incident gedreven is, waar een meer over-all 'risk based' houding wenselijk zou zijn.´


  Lees verder ]
 • logo MN
  Karlijn van Lierop
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  ´Good governance is een kwaliteitskenmerk.´

  Karlijn van Lierop - Hoofd Maatschappelijk Verantwoord Beleggen MN

  ´Het succesvol integreren van ESG (Environmental Social & Governance) in de bedrijfsvoering is sowieso een kwaliteitsindicatie en leidt veelal tot grotere waarde en winst voor de onderneming. In die bedrijven wil je toch graag investeren.´


  Lees verder ]
 • logo Solid Professionals
  Henk-Jelle Reitsma
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  ‘Het Ikea-effect’ over gedragsmatig risicomanagement

  Henk-Jelle Reitsma - Associate Partner Advisory bij Solid Professionals

  ´De mens handelt niet altijd rationeel. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel van ons denken en doen wordt gestuurd door reflexen, zowel gedragsmatig, emotioneel als cognitief. Er is hiervoor volgens mij nog te weinig aandacht voor binnen de wereld van risicomanagement waarbij modellen het gevoel kunnen creëren dat we in control zijn.´


  Lees verder ]
 • logo EY
  Angelique Keijsers
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Bewustwording rondom fraude en corruptie bij Nederlandse bedrijven blijft laag

  Angelique Keijsers - partner van de Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) praktijk van EY in Nederland

  Een toenemende druk op internationale expansie en omzetgroei tezamen met de marktvolatiliteit en politieke instabiliteit, forceert bedrijven en hun senior management tot een hogere risicobereidheid. Bedrijven slagen er onvoldoende in om deze risico’s het hoofd te bieden.


  Lees verder ]
 • logo ABN AMRO Bank
  Deborah ter Beek
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Compliance & Conduct de meest interessante afdeling binnen de bank

  Deborah ter Beek - Senior Advisor Compliance & Conduct ABN AMRO

  'Het vakgebied heeft zich ontwikkeld van incident gedreven naar pro-actief en van handhaving naar gedrag met als centraal thema het klantbelang centraal stellen. Zeker binnen ABN AMRO hebben we een actieve dialoog met de business, met de ambitie om compliance in de genen van iedere collega te krijgen.´


  Lees verder ]
 • logo Nationale-Nederlanden
  Vincent Dijs
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Bouw mee aan de bank die de markt gaat uitdagen.

  Vincent Dijs - Manager Legal & Compliance Nationale-Nederlanden Bank

  Nationale-Nederlanden Bank heeft een gezonde groei ambitie in de Nederlandse retail bankingmarkt. Dat betekent innovatie, groei en met z´n allen bouwen aan een bank waar consumenten mee weglopen.


  Lees verder ]
 • logo DPA Compliance & Risk
  Angéline Gillebaart
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Compliance binnen de trustsector

  Angéline Gillebaart - GRC professional DPA Compliance

  ´De trustsector heeft een hoop kritiek te verduren gekregen. Eén van de oorzaken hiervan is het Oekraïne conflict. Dit conflict heeft geleid tot onthulling van een aantal in Nederland gevestigde vennootschappen die door Oekraïense oligarchen zijn gebruikt om geld weg te sluizen.´


  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Marc Roovers en Bas Rooijmans
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Pioneren bij de nieuwe divisie Resolutie

  Marc Roovers en Bas Rooijmans - beoogd divisiedirecteur en afdelingshoofd Resolutie

  Onze resolutieplannen stemmen we af met Brussel: daar komt de nieuwe Europese resolutie-autoriteit die op 1 januari start met dik 300 medewerkers.


  Lees verder ]
 • logo Achmea
  Jack Hommel
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Uitdagingen voor de verzekeringssector

  Jack Hommel - directie Achmea

  ´Verzekeringen maken het mogelijk dat je kunt doen wat je wilt, zonder al te grote belemmeringen. Gestoeld op solidariteit leveren ze een bijdrage aan een leefbare maatschappij. Vanuit die maatschappelijke relevantie geloof ik daarom ook onvoorwaardelijk in een zonnige toekomst voor de branche.´


  Lees verder ]
 • logo Achmea
  Rob van Erp
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Vertrouwen moet je verdienen en compliance speelt daarbij een cruciale rol.

  Rob van Erp - Hoofd Risk & Compliance Achmea Zorg & Gezondheid

  ´Voor onze klanten is privacy het grootste goed. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het onze primaire taak is, die te waarborgen. Het medisch dossier is heilig, men heeft nog liever dat de financiële gegevens op straat liggen. Voor een zorgverzekeraar is dat niet nieuw, maar zo voor de hand liggend dat onachtzaamheid op de loer ligt.´


  Lees verder ]
 • logo ABN AMRO Bank
  Jasminka Danek, Advisor Compliance Control Room en Roeland de Graaf, Compliance Officer Control Room
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Compliance as the business enabler

  Jasminka Danek, Advisor Compliance Control Room en Roeland de Graaf, Compliance Officer Control Room - ABN AMRO

  ´De Global Control Room is een centrale afdeling binnen de bank die wereldwijd zicht heeft op alle lopende en komende deals binnen Investment Banking. Met een team van 6 compliance professionals werken wij nauw samen met de business om te zorgen dat mogelijke conflicts of interest worden voorkomen. Daarmee beschermen wij de klant en de bank tegen onrechtmatig handelen.´


  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Frederike Haan
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  High-potential stageprogramma van De Nederlandsche Bank

  Frederike Haan - Student

  Naast de werkervaring die ik opdeed binnen de afdeling Juridische Zaken, bood DNB ook de mogelijkheid je binnen de bank breder te oriënteren. Zo kreeg ik de kans om aan een aantal interne seminars deel te nemen. Een daarvan handelde over de opkomst en ondergang van Landsbanki en de lessen die we daaruit kunnen trekken om in Europa een nieuw Icesave-drama te voorkomen.

  Lees verder ]

 • Frans Rutten
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  De integrale benadering van Compliancy

  Frans Rutten - Managing Director BrightStone Group

  BrightStone Group handelt vanuit de overtuiging dat het samenstellen van een multidisciplinair team en het denken in scenario’s randvoorwaarden zijn voor het succesvol oplossen van uitdagingen op het gebied van compliancy.

  Lees verder ]

 • Cora Wielenga
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Compliance benaderen van binnen naar buiten.

  Cora Wielenga - Directeur Compliance Instituut

  Mijn speciale aandacht gaat uit naar de workshop over Bitcoin. Bitcoin is een digitale valuta die op internet is gecreëerd zonder centrale bank, zonder inmenging van overheden en zonder traceerbaar spoor.

  Lees verder ]
 • logo Michael Page Banking & Financial Services
  Willem van Leeuwen
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Trends in de compliance sector

  Willem van Leeuwen - Michael Page Risk & Compliance

  De meeste compliance professionals durven vandaag nog niet van baan te veranderen. Dat geldt voornamelijk voor oudere werknemers die hun hele carrière al voor dezelfde werkgever werken. Terugvallen op een contract van één jaar schrikt hen af.


  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Arco van Oord
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Zijn bestuurders in control over de financiële uitkomsten van hun beleid?

  Arco van Oord - Toezichthouder Specialist Risk & Asset Liability Management

  Als toezichthouder Risk & Asset Liability Management (RALM) zit ik boven op de risico's van meer dan 1500 miljard Euro. Als ik één ding vaak doe, dan is het sparren met mijn collega's. Want toezicht houden, de risico's inschatten, beoordelen en mitigeren, doe je niet alleen.

  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Hanne van Voorden
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Lessen uit de kredietcrisis

  Hanne van Voorden - Econoom

  Het is een bijzonder interessante tijd om bij de divisie Financiële stabiliteit te werken. Terwijl we nog middenin de Europese schuldencrisis zitten, zijn we tegelijkertijd al volop bezig met het vertalen van de lessen uit de kredietcrisis in concreet beleid

  Lees verder ]
 • logo Partner in Compliance
  Danny Smit
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Aandacht voor privacy graag!

  Danny Smit - Mede-oprichter van Partner in Compliance B.V.

  De vraag is dan waar de vrijheid en privacy van het individu ophoudt ten opzichte van het hogere belang om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dit zijn precaire vragen waar goed over nagedacht moet worden.

  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Jason Watkin
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Met andere ogen naar hetzelfde probleem kijken.

  Jason Watkin - Auditor Interne Accountantsdienst

  Wat deze rol extra boeiend maakt is dat we de vrijheid hebben om op verschillende manieren het gesprek aan te gaan met het management. Soms als politieagent omdat men in overtreding is, soms als arts die op basis van de diagnose een behandelplan voorschrijft en soms als de consultant die helpt de processen in kaart te brengen en verbetervoorstellen te doen. Maar altijd met een bepaalde toegevoegde waarde waarbij de missie van DNB vooropstaat.

  Lees verder ]
 • logo EY
  Remco de Groot
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Bedrog de baas

  Remco de Groot - Directeur Fraud Investigation & Dispute Services

  Klanten schakelen ons in als ze het vermoeden hebben van fraude. Soms gebaseerd op een gerucht, soms op basis van een feitelijke aanwijzing. Wij gaan vervolgens aan de slag om de zaak te reconstrueren. Door onderzoek halen we feiten boven tafel en ontrafelen zo stukje bij beetje de fraude.

  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Melanie de Waal en Ingeborg Rademakers
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  DNB onderzoekt gedrag & cultuur bij trustkantoren

  Melanie de Waal en Ingeborg Rademakers - Toezichthouders bij het Expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit

  Trustkantoren spelen als poortwachter een belangrijke rol in het bewaken van de integriteit van de financiële sector. Zij hebben er belang bij dat het vertrouwen in de financiële sector niet wordt geschaad door gedrag dat een risico vormt voor hun prestaties, integriteit en reputatie en andersom.

  Lees verder ]
 • logo Partner in Compliance
  Stijn Sarneel
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Compliance mag zelf ook in de spiegel kijken!

  Stijn Sarneel - mede- oprichter van Partner in Compliance B.V.

  Iedereen weet dat de afdeling Compliance tegenwoordig een loodzware taak heeft. Compliance staat er gelukkig niet alleen voor. Sterker nog, de business is primair verantwoordelijk voor de naleving van regels.

  Lees verder ]
 • logo Achmea
  Wim Pauw
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Risk en Compliance - Van macht naar kracht.

  Wim Pauw - Manager Risk & Compliance

  Riskmanagers en Compliance officers. Niet zelden gezien als buitenbeentjes die met vervelende regeltjes menig businessmanager tot wanhoop drijven. Dat moest anders kunnen, vond men bij Achmea. Het roer ging om. Cultuur en gedrag kwamen in plaats van het sec invoeren van regels, het opgeheven vingertje maakte plaats voor proactieve begeleiding en degelijk advies. Van macht naar kracht of hoe een organisatie succesvol kan zijn in Riskmanagement en Compliance.

  Lees verder ]
 • logo Achmea
  Jurgen van Diesen
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  'We moeten het klantbewustzijn in de genen krijgen.'

  Jurgen van Diesen - Manager KICK Stichting Achmea Rechtsbijstand

  Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de Kwaliteitscode Rechtsbijstand die per 1 april ingaat. Kern van deze code is de aantoonbaarheid van de transparantie van onze dienstverlening richting klant.

  Lees verder ]
 • logo De Nederlandsche Bank
  Gert-Jan Duitman
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Hoe een integriteitbewuste cultuur te realiseren.

  Gert-Jan Duitman - Compliance Officer

  ´Onze missie is het nastreven van stabiliteit van het financiële stelsel en van de instellingen die daarvan deel uit maken. Binnen de huidige turbulente markten is dat een uitdagende opgave. Ik vind het geweldig om binnen die dynamiek een bijdrage te leveren aan de oplossing. DNB is nu echt ´the place to be´.'

  Lees verder ]
 • logo EY
  Andrew Barstow
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  ´Crisis als moment suprême om talent binnen te halen´

  Andrew Barstow - Partner en Hoofd Performance Improvement van de EMEIA

  Waar veel organisaties kampen met een vacaturestop of zelfs mensen de laan uit moeten sturen, zet topadviesbureau EY de deuren wijd open om goede mensen binnen te halen in de Performance Improvement Group. Partner Andrew Barstow, Hoofd Performance Improvement van de EMEIA Financial Services Group: ´Nu is dé tijd om toptalenten binnen te halen.´

  Lees verder ]
 • logo Van Lanschot

  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Werken binnen een brede praktijk

  Mark Buitenhuis - Voorzitter van de directie Private & Business Banking

  Compliance is binnen Van Lanschot onmisbaar door de hoge eisen die Van Lanschot zichzelf stelt én door de (nieuwe) wettelijke eisen.'

  Lees verder ]
 • logo APG
  Ed Creusen
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Werken binnen een brede praktijk

  Ed Creusen - Directeur Corporate Legal, Tax & Compliance

  'Standaardoplossingen kennen we hier amper. Dat vergt veel van de creatieve vermogens van onze (nieuwe) collega’s en tegelijkertijd wordt er van je verwacht dat je staat voor je werk. Overtuigingskracht, enthousiasme en een rechte rug zijn soms nodig om de organisatie mee te krijgen.´

  Lees verder ]
 • logo DPA Compliance & Risk
  Jeroen de Kreek
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  Nut compliance tastbaar maken

  Jeroen de Kreek - manager

  De onzekerheden die de kredietcrisis en nu de eurocrisis met zich meebrengen laten zich ook voelen binnen compliance. Professionals zijn voorzichtig geworden en minder bereid om van baan te veranderen; opdrachtgevers aarzelen over het aannemen van vast of tijdelijk personeel.

  Lees verder ]
 • logo Atos Consulting
  Rudolf Liefers
  Linkedin Twitter Facebook RSS

  ICT-systemen zijn groter en duurder dan nodig

  Rudolf Liefers - principal consultant, Atos Consulting

  Juristen, auditors en IT-specialisten moeten meer. Ze zouden af en toe een pas op de plaats moeten maken. Zich afvragen wat ze aan het doen zijn en wat de mogelijke raakvlakken in de programma's zijn. En het is goed om ook even naar buiten te kijken en leermomenten met elkaar te

  Lees verder ]
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter   Linkedin    Twitter