vergrootglas
Vacatures voor Compliance Professionals
Danny Smit

Aandacht voor privacy graag!

Interview met Danny Smit - Mede-oprichter van Partner in Compliance B.V.

'Mede als gevolg van het toenemende gebruik van internet en social media is het aantal beveiligings- en privacy incidenten dat aandacht krijgt in de pers afgelopen tijd sterk toegenomen', aldus Danny Smit van consultancy bedrijf Partner in Compliance. 'In de maatschappij leeft hierdoor sterk het gevoel dat mogelijk misbruik kan worden gemaakt van zijn/haar persoonsgegevens. Dit besef is inmiddels ook doorgedrongen tot de (Europese) politiek en wetgevers.' 

Aanscherping regels
'Om meer incidenten te voorkomen wordt de privacy wetgeving daarom komende jaren aangescherpt. Hierbij kan men vooral denken aan de Europese Verordening Gegevensbescherming die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gaat beïnvloeden. De plannen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium, maar nog niet helemaal definitief. Omdat de belangen en impact groot zijn, vindt nu nog volop lobby plaats door stakeholders in Brussel. Uit de verordening komt onder andere voort dat iedere instelling groter dan 250 medewerkers een (externe) privacyfunctionaris moet benoemen. Daarnaast wordt verwacht dat bedrijven en instellingen een Privacy Impact Analyse (PIA) maken en vervolgens de risico's beheersen. Een ander eis is dat datalekken binnen 24 uur gemeld moeten worden aan de toezichthouder en dat betrokkenen meer informatie-, wijzigings- en verwijderingsrechten hebben jegens bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken.' 

'Privacy by design'
Danny Smit: 'Wij houden deze ontwikkelingen als compliance consultancy bedrijf uiteraard nauwgezet in de gaten, zodat wij onze klanten vooraf zo goed mogelijk hierover kunnen adviseren.' Het belangrijkste advies dat Danny uit eigen ervaring kan meegeven is om in projecten steeds zo vroeg mogelijk, en dat is in de ontwerpfase van een proces of systeem, reeds te beginnen met het bepalen van de impact en risico's van de nieuwe regels. 'Privacy by design' heet dat in vaktermen.

Voorkom 'over-compliance'
'Een ander issue dat wij tegenkomen in de praktijk is dat bedrijven vragen hebben over de verhouding tussen privacywetgeving en het verplicht opvragen van klantgegevens in het kader van Customer Due Diligence en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De vraag is dan waar de vrijheid en privacy van het individu ophoudt ten opzichte van het hogere belang om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dit zijn precaire vragen waar goed over nagedacht moet worden. Dit om te voorkomen dat achteraf problemen met toezichthouders ontstaan en geen 'over-compliance' plaatsvindt met te hoge nalevingskosten.'

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 12-6-2013
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp