vergrootglas
Vacatures voor Compliance Professionals
Frans Rutten

De integrale benadering van Compliancy

Interview met Frans Rutten - Managing Director BrightStone Group

'Wanneer zich een incident voordoet gerelateerd aan compliancy bij een beursgenoteerde onderneming, is de financiële maar ook de immateriële schade (aan reputatie of het imago) nauwelijks te overzien', aldus Frans Rutten. Hij vervolgt: 'Er zijn veel en recente voorbeelden van ondernemingen die hierom op de vingers getikt zijn: KPMG, heeft bij een van haar relaties een schaduwboekhouding er op na gehouden. Barclays heeft te maken gehad met de Libor affaire. Tijdige controle en adequaat ingrijpen had deze affaires kunnen voorkomen. De essentie hierbij is de juiste integratie van wet- en regelgeving in de bestaande cultuur en bedrijfsvoering.'

Frans Rutten is een van de oprichters van BrightStone Group. 'Onlangs werden wij gevraagd om voor een van onze relaties een quickscan uit te voeren omtrent de kwaliteit van haar pensioendossiers. Uitgangspunt hierbij was het voldoen aan de 'AFM leidraad tweede pijler pensioenadvisering'. Na een steekproef bleek bij sommige dossiers de noodzakelijke informatie in te beperkte mate aanwezig te zijn om te voldoen aan de daartoe gestelde eisen door de AFM. Op grond van dit resultaat hebben wij samen met de opdrachtgever het normenkader kritisch onder de loep genomen en een gap-analyse uitgevoerd. Vervolgens hebben wij een projectplan opgesteld om de compliancy van de dossiers te garanderen. Deze casus geeft aan dat deze relatie onvoldoende inzicht had in het mate van compliancy van haar dossiers.'

Stakeholder management
'De rol van de diverse toezichthouders, zowel nationaal als internationaal, wordt bij veel ondernemingen steeds groter. De ervaring bij soortgelijke trajecten leert dat opdrachtgevers vaak starten met het samenstellen van een projectteam zonder zich goed te realiseren welke stakeholders hierbij betrokken moeten worden. Dit resulteert vaak in weerstand bij diverse afdelingen binnen de organisatie. Volgens BrightStone Group vraagt een dergelijke situatie om een integrale benadering.'

'Het samenstellen van een stuurgroep waarbij niet alleen de compliance officers, risk managers en managers betrokken zijn, is daarom essentieel. Senior management blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor het naleven van compliancy in de praktijk. Voorbeeldgedrag en kennis van de specifieke dossiers zijn vereisten voor het management om tot een duurzame en door de organisatie gedragen werkwijze te komen. Immers, de top van een organisatie moet zelf overtuigd zijn van de noodzaak om regels en richtlijnen te moeten volgen om hiermee een kwalitatief goede dienstverlening aan klanten te kunnen aanbieden.'

Multidisciplinair
BrightStone Group handelt vanuit de overtuiging dat het samenstellen van een multidisciplinair team en het denken in scenario’s randvoorwaarden zijn voor het succesvol oplossen van uitdagingen op het gebied van compliancy. 'Het samenstellen van multidisciplinaire teams heeft grote voordelen t.o.v. traditionele teams waarbij expertise wordt ingewonnen vanuit één domein. Juist de invalshoek vanuit diverse disciplines zorgt ervoor dat het optimale resultaat wordt bereikt. Immers, een multidisciplinair team spreekt vaak ook de verschillende talen die er binnen een organisatie worden gesproken', aldus Frans Rutten.

'Het denken in uitgewerkte klant scenario’s en inzichtelijk maken van de impact op de pensioengerechtigde werkte in ons project verhelderend. Het stelde alle stakeholders in staat om zaken in (elkaars) perspectief en het klant perspectief te zien. Door deze scenario’s uit te werken wordt de financiële impact inzichtelijk voor de organisatie. De mogelijke weerstand bij de stakeholders verdwijnt hiermee snel en de nieuwe werkwijze beklijft beter.'

'Het naleven van wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de primaire huishouding binnen een organisatie stevig gefundeerd is, de klanttevredenheid toeneemt en de wijze van werken richting haar relaties inzichtelijk is. De noodzaak tot compliancy kan door het werken met multidisciplinaire teams leiden tot synergie en kan daardoor de organisatie veel opleveren in financiële en immateriële zin. De compliance functie speelt een steeds belangrijker rol binnen een organisatie en is vaak het spil in het web om alle belangen binnen de organisatie te vertegenwoordigen.'

Ga naar de website: www.brightstonegroup.nl 

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 14-1-2014
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp