vergrootglas
Vacatures voor Compliance Professionals
Nina Gorgishvili

Diepgang en verbinding

Interview met Nina Gorgishvili - bestuurslid VCO

“In welke sector je ook als Compliance professional werkzaam bent, de veranderingen zijn enorm. Als gevolg van de crisis heeft de financiële dienstverlening te maken gekregen met een tsunami aan nieuwe wet- en regelgeving en zorgen innovaties vanuit Fintech voor nieuwe uitdagingen. De compliance professionals hebben het druk, niet alleen door de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving maar, ze krijgen ook te maken met talloze veranderingen vanuit bijvoorbeeld het financieringsvraagstuk en eHealth.

Door al die ontwikkelingen neemt de regeldruk toe en groeit het besef dat het volgen van de regels alleen, niet leidt tot een stabiele en integere financiële markt. Gedrag en cultuur spelen daarin een belangrijke rol. Het is effectiever als mensen handelen in lijn met de gezamenlijke normen en waarden, dan omdat het volgens de wet zo moet. Compliance professionals zullen zich in de toekomst meer moeten richten op normen en waarden van de organisatie.

Rol VCO

“Als gevolg van de veranderingen die op ons afkomen, wordt het aandachtsgebied van de Compliance Officer steeds breder. De vraag groeit naar professionals die juridisch goed uit de voeten kunnen, hard- en soft controls uitrollen en ferm op de handhaving toezien. Tegelijkertijd moeten zij enthousiast en met overtuiging gedragsveranderingen binnen organisaties weten te bewerkstelligen. Daarmee rijst de vraag of er niet te veel op het bordje van de Compliance Officer wordt neergelegd. Als vereniging willen we de beroepsgroep een stem geven. Daarbij hebben we voor ogen dat we een vereniging zijn van actieve leden die samen werken aan visieontwikkeling, kennisdeling en bescherming van de beroepsgroep.

Deze samenwerking uit zich in verschillende verschijningsvormen. Zo kennen we de kennistafels waarin wet- en regelgeving vertaald wordt naar handvatten en best practices. Daarnaast organiseren we opleidingen en seminars rondom actuele onderwerpen maar willen we ook het platform zijn dat inhoud geeft aan de dialoog tussen compliance professionals, toezichthouders en de overheid. Het is onze ambitie om vanuit dat platform sturing te geven aan de verandering.”

VCO Compliance Symposium
“Langs deze weg nodig ik graag alle Compliance professionals van Nederland uit deel te nemen aan het VCO Compliance Symposium op 28 september. Tijdens deze dag nemen we je mee langs de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Privacy, gedrag & cultuur en de positie van de Compliance Officers komen nadrukkelijk aan de orde, wellicht nog Interessanter zijn de sessies die worden georganiseerd door onze kennistafels. Een uitgelezen mogelijkheid om kennis op te doen en te delen en bij te praten met je vakgenoten. Tot de 28e!”

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 17-9-2017
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp