Vacatures voor Compliance Professionals
Jasper Veel

Integriteit moet hoofdzaak in plaats van bijzaak worden

Interview met Jasper Veel - Manager Financial Services, EY

De Trustsector wordt ook wel omschreven als de poortwachter van de Nederlandse financiële sector. De trustkantoren spelen een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit en zorgen dat de klanten die ze bedienen binnen de grenzen van de wet opereren. Dat vraagt een hoog bewustzijn ten aanzien van de risico´s die klanten en de verschillende typen dienstverlening met zich meebrengen. Het besef dat je die risico’s moet beheersen en dat Nederland niet mag worden misbruikt voor belastingontduiking, witwassen of het ontwijken van sancties, moet / dient daarbij diep geworteld te zijn in de bedrijfscultuur.

De toezichthouder heeft de afgelopen jaren diverse tekortkomingen geconstateerd in de risicobeheersing van trustkantoren. Als reactie hierop heeft zij het toezicht op de sector geïntensiveerd.

Jasper Veel, Manager Financial Services Risk EY weet waar hij over praat. ´Vanuit onze kennis van wet- en regelgeving, de verwachtingen van DNB, en de ervaringen uit gerelateerde sectoren, helpen we trustkantoren om op een kritische manier naar hun risico´s te kijken. De Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoor (Rib Wtt) geeft daarin richting maar de uitvoering in de praktijk ligt bij het bestuur en de medewerkers. Hun handelen maakt het verschil.

'Onze dienstverlening gaat dan ook verder dan het inrichten van de processen. Veel aandacht gaat uit naar awareness trainingen en het opzetten van interne controles zodat men continue bezig is de organisatie vanuit risicoperspectief te versterken. We ondersteunen trustkantoren bij het kritisch beoordelen van de verschillende integriteitsrisico’s en we maken medewerkers bewust van de risico’s die samengaan met de dienstverlening. Die aanpak heeft tevens als effect dat in de ogen van de medewerkers compliant werken niet langer als verplichting wordt ervaren maar juist een middel is om concurrentievoordeel op te bouwen. Kwalitatief goede dienstverlening trekt kwalitatief goede klanten en biedt daarmee de beste garantie voor continuïteit.'

Onze dienstverlening aan de sector verlenen we vanuit een multidisciplinair team. Door teams samen te stellen met professionals vanuit onze advisory, tax, transactie, assurance en legal (HVG) praktijk kunnen we de beste dienstverlening leveren.

EY
Onze adviseurs helpen klanten een stap verder door hun kennis, enthousiasme en gedrevenheid. Wij hechten er waarde aan dat je werkt omdat je daar plezier aan beleeft. Dat stimuleren wij door professionals met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen, een internationale omgeving te bieden en sterk te sturen op samenwerking. Wil jij ook in zo´n omgeving werken, ben je nieuwsgierig van aard en werk je graag aan je eigen ontwikkeling, dan ga ik het gesprek graag met je aan.'

Lees meer over de loopbaanmogelijkheden binnen EY.

Wil je dit interview verder delen?

Geplaatst op 04 februari 2016
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.