Vacatures voor Compliance Professionals
Wibout de Klijne

Beleid en uitvoering zitten hier dicht bij elkaar

Interview met Wibout de Klijne - Head of Compliance Expertise and Operations Rabobank

Klantintegriteit is een belangrijke voorwaarde voor het behoud en herstel van vertrouwen in financiële instellingen. Als bank moet je bestaande en nieuwe klanten dusdanig goed kennen dat risico’s zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering zijn te identificeren. Dat is essentieel voor een integere bedrijfsvoering en het voorkomen van reputatieschade.

‘De wet- en regelgeving die daarbij op ons afkomt is fors. Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet zijn daar enkele voorbeelden van. Maar ook vanuit privacy regels, de Wet financieel toezicht (Wft) of buitenlandse regelgeving zoals de Foreign Account Taks Compliance Act (FATCA) worden we geconfronteerd met steeds nieuwe of veranderende regels. Voor Rabobank is dit reden geweest de Compliance functie te centraliseren voor zowel de 1e als de 2e lijnscomponenten. Hiermee liggen beleid en uitvoering dicht bij elkaar en kan er snel worden geschakeld.’

Professional judgement
Wibout de Klijne is Head of Compliance Expertise and Operations. FEC (Financial Economic Crime) is een van de afdelingen die hier onder valt. De afdeling bestaat uit verschillende teams met als aandachtsgebied CustomerDue Dilligence (CDD) waaronder Complexe Klantgroepen, Anti Money Laundering (AML), Fraud & Corporate Security, Sanctions en Discovery & Intervention. ‘Ook voor hen geldt dat een belangrijk deel van de activiteit uit de business is gehaald en is gecentraliseerd in Utrecht en Nieuwegein. Dit brengt als grote voordeel met zich mee dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot expert. Daar waar je voorheen wellicht een keer per maand een complex dossier kreeg te beoordelen is dat nu drie keer per dag. Bovendien werk je in een team met louter experts waardoor kennisdeling een vanzelfsprekendheid is. Het niveau neemt daarmee enorm toe en zo gaan we van proces georiënteerde analyse van een dossier naar professional judgement. Dat betekent dat onze professionals zoveel kennis en ervaring hebben dat ze niet naar de letter, maar in de geest van de wet naar een zaak kunnen kijken en op basis daarvan de juiste risico inschatting maken.’

Groei
‘Gezien alle regelgeving die op ons afkomt versterken we de afdeling FEC graag met een aantal professionals. Dat kunnen ervaren CDD analisten zijn, maar ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld kredietanalisten of interne accountmanagers de overstap willen maken. Compliance en commercie liggen in het kredietverleningsproces namelijk heel dicht tegen elkaar aan. Vanuit beide invalshoeken moet je begrijpen wat de klant doet, hoe ze werken en op welke wijze een ondernemingsstructuur is vormgegeven. Op basis daarvan maak je een risico inschatting en wordt er bepaald of je zaken gaat doen.

In de rol van analist binnen FEC is het vooral belangrijk dat je nieuwsgierig bent en je gezonde verstand gebruikt. Je moet weten door te vragen als zaken ogenschijnlijk kloppen maar toch niet logisch zijn. We hebben tenslotte te maken met criminelen die zich weinig gelegen laten liggen aan regels en iedere keer weer wat anders proberen. Dat maakt ons vak uiterst relevant en houdt ons permanent alert.’

Wil je dit interview verder delen?

Geplaatst op 11 maart 2016
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956