vergrootglas
Vacatures voor Compliance Professionals
Gert Demmink

Sancties en exportcontroles

Interview met Gert Demmink - Partner Philip Sydney

Afgelopen maand landde het eerste van tweehonderd (!) vliegtuigen die Iran heeft besteld bij Boeing, Airbus en ATR ter vernieuwing van de vloot van IranAir. Het is een direct gevolg van de door President Obama gemaakte deal over afbouw van het nucleaire programma van Iran en opheffing van de sancties tegen het land.

Exporterende bedrijven worden geconfronteerd met complexe sanctieregelgeving op gebied van onder meer bevriezing van tegoeden, handelsrestricties en beperkingen in financiële dienstverlening. Voor financiële instellingen geldt ook de verplichting tot detectie en onverwijlde melding bij de toezichthouder in geval van een ‘hit’ bij toetsing tegen de sanctielijsten. Dit vergt een forse inspanning ter beheersing van het ‘sanctierisico’ en gevaar van verlies van reputatie, oplegging van boetes, sancties en/of strafrechtelijke vervolging. Opleiding en training van risk- en complianceprofessionals is een belangrijk speerpunt.

“Bij de instellingen hangt de toereikende implementatie van de processen en procedures inzake de WWFT en SW voornamelijk af van de mate van ervaring en kennis van de medewerkers. Toereikende kennis en ervaring van het personeel met betrekking tot de beheersing van de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor een toereikend beheersingskader. Opleidingen en trainingen van het personeel zijn daarbij belangrijke manieren om kennis van de WWFT en de SW, de integriteitbeleidsuitgangspunten en procedures te communiceren en te borgen.” (citaat: DNB Leidraad Wwft en Sw, april 2015, pagina 45).

Als kapstok hiervoor kunnen actuele White Papers worden gebruikt, zoals de onlangs verschenen ‘Around the world in eight sactions regimes; how companies should respond to the ever-changing world of sanctions risk’ (LexisNexis), te raadplegen via www.riskcompliance.nl). Het rapport geeft een bondig overzicht van wijzigingen in het sanctieregime in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Iran, Myanmar, Cuba, Noord Korea en de Democratische Republiek Congo. Het rapport sluit af met de volgende 10 aanbevelingen:

  • Zorg dat senior management de verplichtingen tot naleving van sanctieregelgeving begrijpt en uitdraagt;
  • Voorzie in beleid en procedures, waaronder de naleving van vereisten van openbaarmaking;
  • Communiceer beleid en procedures aan medewerkers en derden-partijen (waaronder vastlegging in contracten met Agenten, etc.);
  • Implementeer een training programma zodat medewerkers en derden-partijen de implicaties begrijpen en toepassen;
  • Implementeer screeningprogramma’s die passen bij de aard, omvang en risicoprofiel van de bedrijfsactiviteiten;
  • Zorg er voor dat het screening proces goed aansluit bij de betreffende derden-partijen due-diligence procedures;
  • Voorzie in heldere procedures omtrent escalatie in geval van sanctieonderzoeken en rapportage van overtredingen;
  • Zorg voor audit en regelmatige review van beleid, procedures, training en screening systemen;
  • Bekrachtig beleid en procedures aan de hand van onafhankelijke audits en testing;
  • Wacht niet op de toezichthouder alvorens tot implementatie over te gaan.

Om duiding te verkrijgen bij de laatste ontwikkelingen op dit gebied staan live, online expertsessie ter beschikking via het EduRisC platform. Denk hierbij aan het aspect van de reikwijdte van buitenlandse toezichthouders in Nederland, de toetsing van UBO’s en doorlopende aanpassing door landen en intergouvernementele organisaties van hun sanctielijsten.

Zo blijft u bij op uw eigen vakgebied en kunt u live uw vragen kwijt aan top experts. Met een jaarlijkse certificering bij deelname aan 15+ sessies zijn deelnemers ook nog eens aantoonbaar vakdeskundig. Bezoek www.EduRisC.com voor het actuele programmaoverzicht en de geplande gratis proefsessies om het zelf te ervaren.

Volg gratis proefsessie Sancties & exportcontrols van Gert Demmink, Partner Philip Sydney

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 30-1-2017
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp