Vacatures voor Compliance Professionals
Rogier Jansen

De moderne vakprofessional is een bruggenbouwer

Interview met Rogier Jansen - manager Michael Page Risk, Compliance & Internal Audit

‘De moderne vakprofessional is een bruggenbouwer. Vanuit expertise leveren ze proactief een bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen Dat geldt dus ook voor de Compliance Officer, Risk Manager en Internal Auditor. Geen waarschuwend vingertje zonder een duidelijk verbeteringsvoorstel. Geen management informatie zonder een indringende analyse. Als vakprofessional denk je mee en geef je sturing aan de discussie binnen het management.

Die verwachting staat op gespannen voet met de dagelijkse praktijk, meent Rogier Jansen, manager Michael Page Risk, Compliance & Internal Audit. ‘Binnen Riskafdelingen bijvoorbeeld, komt men ondanks alle goede intenties niet verder dan het reactief draaien van rapportages. De druk vanuit de toezichthouder op het halen van diverse deadlines is zo groot dat men nog maar zelden echt toekomt aan het adviseren van de interne organisatie en het coachen van de 1e lijn om zo het bedrijf verder te helpen.’

‘Dat leidt tot een veranderende vraag in de markt’, gaat Rogier verder. ‘Organisaties willen deze vicieuze cirkel doorbreken en vragen om professionals die weerstand kunnen bieden. Ze zoeken persoonlijkheden die helpen om de uitdagingen waar ze voor staan het hoofd te bieden. Zo is digitalisering een onontkoombare trend, maar hoe ga je om met de riscio’s die dat met zich meebrengt? En als gedrag en cultuur daarbij de doorslaggevende factoren zijn, los dat dan op.’

Corporates
‘Deze ontwikkeling is niet voor iedere sector gelijk, maar geldt vooral binnen de financiële dienstverlening. Daarbuiten staan vakgebieden als compliance en risk management nog aan het begin van hun ontwikkeling. Incidenten vormden vaak de katalysator om een dergelijke afdeling op te zetten. De nadruk ligt op naleving, vastlegging en rapportage, de fase die men binnen de financiële dienstverlening juist achter zich aan het laten is.’

Loopbaanperspectief
Waar schaarste ontstaat, begint het getrek aan de professional. Maar welke keuze hier in te maken? Geen organisatie is gelijk en zo ook de invulling van de rol van compliance officer, risk manager of auditor. Dat vraagt om een genuanceerd profiel. Wat past bij jou? Om daar zicht op te krijgen is het belangrijk na te gaan welke doelen je nastreeft vanuit een reëel beeld op de eigen competenties. Vanuit onze branche-expertise helpen wij kandidaten bij dit bewustwordingsproces zodat de juiste keuzes worden gemaakt ten aanzien van opleiding, horizontale promotie of de overstap naar een nieuwe werkgever.

Wil je vrijblijvend met ons sparren over je loopbaan, maak dan een afspraak met Rogier Jansen 06 22 98 47 83.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 27-11-2018
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956