vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant
Meer informatie over Ikazia ziekenhuis

Interne Auditor - Ikazia ziekenhuis

Locatie: Rotterdam

Voor het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam zoekt K+V een

Interne Auditor
Rapporteert aan bestuur en toezicht

De organisatie
In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is warme aandacht voor de patiënten en voor elkaar. Het protestants-christelijke karakter van het ziekenhuis is mede bepalend voor de opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Persoonlijke aandacht staat centraal. In de patiëntenzorg, maar ook in andere diensten. Met elkaar wordt gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige zorg. Ikazia is een een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie.

Bij het Ikazia Ziekenhuis werken 1.200 personeelsleden; de jaaromzet bedraagt ruim € 160 miljoen. Het ziekenhuis is de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft verbouwingen gepland om de capaciteit beter af te stemmen op de toegenomen vraag. De organisatie heeft drie belangrijke uitgangspunten voor (het gedrag van) alle medewerkers: aandacht voor elkaar, klantgericht en respect. In dit middelgrote ziekenhuis zijn de lijnen kort en is veel ruimte voor zelfstandig werken en persoonlijke ontwikkeling.

De functie
Het ziekenhuis wil komen tot een meer gestructureerde inbedding van de interne auditfunctie als onderdeel van integraal risicomanagement. De aan te stellen Interne Auditor geeft samen met een medewerker in deze context vorm aan de derde lijn volgens het three-lines-of-defence model, met als doel het vormen van een onafhankelijk en professioneel oordeel ten behoeve van bestuur en toezicht.

De Interne Auditor en de medewerker Interne Audit maken deel uit van de afdeling Financiën & Informatie, die onder leiding van de Controller staat. In afstemming met de Controller rapporteert de Interne Auditor aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Kerntaken van de Interne Auditor zijn:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van een auditplan met prioriteiten op basis van risicoanalyse
 • Voert audits uit op de bedrijfsvoeringprocessen of ziet toe op de uitvoering van de audits
 • Bewaakt en toetst de werking van de gehele administratieve organisatie van het ziekenhuis en doet op basis daarvan verbetervoorstellen aan Controller, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht
 • Adviseert en ondersteunt de Controller inzake de administratieve organisatie en beheersing van bedrijfsvoeringprocessen, heeft daarbij een initiërende en coördinerende functie
 • Signaleert relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die een invloed hebben op de administratieve organisatie en interne controle en zet deze om in voorstellen voor strategie en beleid
 • Opstellen van periodieke rapportages ten behoeve van Controller, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het integraal risicomanagement voor het ziekenhuis
 • Heeft deskundige inbreng in projecten binnen het ziekenhuis
   

Hij/zij heeft contacten met verschillende interne partijen: medewerkers Planning en Control, managers van Zorgeenheden en Beheerafdelingen, teamleiders en medewerkers van de financiële administratie en zorgadministratie, OR en de medische staf. Relevante externe partijen zijn accountants, zorgverzekeraars, Nederlandse Zorgautoriteit, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Belastingdienst, leveranciers van systemen, koepelorganisaties, verzekeraars en consultants.

Het profiel
In de positie van de Interne Auditor wordt gezocht naar een zelfstandige professional die niet alleen de gevraagde assurance levert, maar dit ook koppelt aan sterk ontwikkelde adviesvaardigheden om draagvlak te creëren en de organisatie mee te nemen in verbetertrajecten. De functie vraagt daarnaast ruime inhoudelijke werkervaring (op de terreinen risicomanagement, compliance, audit) om op het juiste abstractieniveau te oordelen en te prioriteren. De Interne Auditor heeft een sterke persoonlijkheid en het statuur c.q. natuurlijk overwicht om zijn of haar functie waar te maken in de organisatie.

De kandidaat van keuze voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau bijvoorbeeld door een diploma bedrijfseconomie/accountancy dan wel rechten, liefst aangevuld met compliance opleidingen gericht op de zorg.
 • Kennis van processen en ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en binnen de gezondheidszorg.
 • Inzicht in een complexe, professionele (ziekenhuis)organisatie.
 • Up-to-date knowhow op het terrein van methoden en technieken ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van een planmatige aanpak voor het beoordelen van processen op risico’s en maatregelen ter beheersing.
 • Grote mate van affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking en het beoordelen van de opzet en werking van geprogrammeerde systeemgerichte controles.
 • Vermogen om ontwikkelingen op het eigen vakgebied te kunnen beoordelen op hun consequenties en bruikbaarheid. Niet alleen wet- en regelgeving van overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders wordt gevolgd, ook wordt aansluiting gehouden bij maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ervaring met veranderingsprocessen, projectmanagement en business intelligence.

Persoonlijke kenmerken:

 • Integriteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Onafhankelijkheid
 • Probleemanalyse
 • Organisatiesensitiviteit

Het aanbod
Het Ikazia ziekenhuis biedt een uitdagende functie in een prettige werkomgeving. Inschaling en verdere arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de geldende cao (ziekenhuizen).

De procedure
De procedure is gericht op een zo spoedige mogelijke benoeming van de Interne Auditor. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je te reageren, met toezending van cv en motivatie, via www.kv.nl/opdrachten. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989), partner.
 
Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Locatie:
Rotterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Ikazia ziekenhuis werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met K+V.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Interne Auditor bij Ikazia ziekenhuis in Rotterdam inclusief CV via onze website.

Vacature geplaatst op

05 oktober 2017
Direct Solliciteren

Meer informatie:

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989), partner.

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 17 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter   Linkedin    Twitter