Gerichtere maatregelen nodig om discriminatie bankklant tegen te gaan

Gerichtere maatregelen nodig om discriminatie bankklant tegen te gaan

Rapport DNB: Banken moeten meer doen om discriminatie van hun klanten tegen te gaan. In veel gevallen hebben banken wel maatregelen genomen ter voorkoming van discriminatie, maar deze zijn nog niet concreet of gericht genoeg. Bovendien is anti-discriminatiebeleid vaak gericht op de eigen werkvloer en niet op het contact met de klant.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) onder banken naar de maatregelen die zij nemen om discriminatie bij naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tegen te gaan.

Signalen over discriminatie

DNB ontvangt signalen dat klanten van banken discriminatie ervaren, daarom is er nader onderzoek gedaan. De bevindingen staan niet op zichzelf. Het Ministerie van Financiën heeft onderzoek gedaan onder de klanten van banken om vast te stellen in welke mate zij discriminatie ervaren. Deze onderzoeken vullen elkaar aan en versterken elkaar.

[….]