Specialisaties
Specialisaties onder Compliance

Anders

Naast Compliance en Know Your Customer (KYC) zijn er diverse andere activiteiten die verband houden met wet- en regelgeving binnen organisaties. Deze omvatten onder andere het opstellen en implementeren van beleidsmaatregelen en procedures om te voldoen aan wettelijke vereisten, het monitoren van naleving van deze beleidsmaatregelen en procedures, het uitvoeren van risicobeoordelingen om potentiële nalevingsrisico's te identificeren, en het verstrekken van trainingen aan medewerkers om bewustwording van de wet- en regelgeving te vergroten. Daarnaast speelt fraudecoördinatie een cruciale rol, waarbij organisaties mechanismen opzetten om fraude te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen, terwijl ze ook samenwerken met relevante instanties en autoriteiten om passende maatregelen te nemen in geval van fraude.

Bekijk vacatures op dit vakgebied