Specialisaties
Specialisaties onder Compliance

Compliance

Compliance Officers spelen een cruciale rol binnen organisaties. Ze zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van geldende wet- en regelgeving, evenals het toezicht houden op de implementatie van interne normen en voorschriften die door de organisatie zijn opgesteld. Bovendien zijn ze belast met het bewaken van de integriteit van de organisatie zelf. Deze professionele toezichthouders dragen bij aan een solide juridisch en ethisch kader binnen de organisatie, wat van essentieel belang is voor het handhaven van haar reputatie en succes.

Als Compliance professional heb je een essentiële rol in het waarborgen van wettelijke naleving, het implementeren van interne normen en het bewaken van de organisatorische integriteit.  Hier vind je alle vacatures voor compliance specialisten!


Wat doet een Compliance Officer?

Compliance Officers zijn bij een organisatie verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zien zij erop toe dat er gewerkt wordt volgens de door de organisatie zelf opgestelde normen en regels, en bewaken de integriteit van de organisatie.

Binnen dit vakgebied fungeert de compliance officer als de interne toezichthouder van een organisatie en zorgt er als bewaker van de integriteit van de organisatie voor dat men zich binnen de organisatie bewust is van reputatie- en integriteitsrisico’s.

In de financiële dienstverlening omvat dit de implementatie en naleving van voorschriften die door zowel de overheid als financiële toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), aan bedrijven en instellingen zijn opgelegd.

Elke financiële instelling heeft ook een compliance regeling met voorschriften waaraan medewerkers zich moeten houden, evenals regels met betrekking tot de controle op de naleving ervan. Deze regelingen bevatten bijvoorbeeld voorschriften over handelen in effecten voor eigen rekening, beperkingen bij het omgaan met zakelijke relaties en vertrouwelijke informatie.

Compliance officers worden doorgaans benoemd door het hoogste bestuursorgaan van de organisatie (Raad van Bestuur of Hoofddirectie). Ze opereren onafhankelijk en genieten juridische bescherming.

Compliance professionals houden zich onder andere bezig met:

 • adviseren over aanpassingen aan de interne bedrijfsvoering;
 • vergroten van de compliance-awareness door middel van communicatie en training;
 • signaleren, identificeren en beoordelen van compliancerisico’s;
 • pro-actief te adviseren over compliancerisico's;
 • opstellen en invoeren van risicobeheersende maatregelen;
 • monitoren van de transacties van werknemers;
 • oplossen van compliance incidenten;
 • onderhouden van contact met toezichthouders.

Voor effecten- en kredietinstellingen is het verplicht om een compliance officer aan te stellen. Bij gerelateerde instellingen zoals effectenuitgevende instellingen, pensioen- en spaarfondsen en verzekeraars is het zeer gebruikelijk om een compliance officer aan te stellen.

Vacatures voor Compliance Officers

KYC, CDD en AML in Financiële Instellingen: Essentiële Componenten van Compliance

In de financiële wereld zijn KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) en AML (Anti Money Laundering) processen van vitaal belang voor financiële instellingen. KYC-analisten zijn belast met het verzamelen en verifiëren van klantinformatie, waaronder identiteitsgegevens, om de identiteit van klanten vast te stellen. Aan de andere kant houden CDD-analisten zich bezig met het beoordelen van bestaande klantrelaties en het analyseren van financiële transacties om eventuele verdachte activiteiten te identificeren.

AML, een belangrijk onderdeel van deze processen, heeft tot doel witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen en te detecteren. Financiële instellingen implementeren strikte AML-maatregelen, waaronder het monitoren van financiële transacties en het melden van verdachte activiteiten aan relevante autoriteiten.

Het niet naleven van deze processen kan leiden tot aanzienlijke juridische en financiële gevolgen voor financiële instellingen, evenals aanzienlijke reputatieschade. Daarom spelen KYC, CDD en AML een sleutelrol in het identificeren en beheren van compliance risico's, zoals witwassen, financiering van terrorisme en fraude. Ze helpen financiële instellingen niet alleen om te voldoen aan wettelijke voorschriften, maar ook om het vertrouwen van klanten en investeerders te behouden en een integere financiële omgeving te handhaven


Wat doet een CDD Analist?

Een CDD specialist bij een bank houdt zich bezig met Customer Due Diligence (CDD) procedures. Dit omvat het grondig beoordelen van bestaande klantrelaties en financiële transacties om mogelijke risico's te identificeren. Ze verifiëren klantgegevens en analyseren activiteiten om verdachte of ongebruikelijke transacties op te sporen, in overeenstemming met regelgeving zoals Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) richtlijnen. CDD specialisten spelen een cruciale rol in het waarborgen van de financiële integriteit van de bank en het voorkomen van compliance-risico's. Hun werk is essentieel om de bank te helpen voldoen aan wettelijke vereisten en een veilige en vertrouwde financiële omgeving te handhaven.

Wat doet een KYC Analist?

Een KYC specialist bij een bank is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 'Know Your Customer' (KYC) procedures. Dit omvat het verzamelen, verifiëren en analyseren van klantinformatie om de identiteit van klanten vast te stellen en eventuele risico's te beoordelen. Ze controleren financiële transacties op verdachte activiteiten en zorgen ervoor dat de bank voldoet aan wettelijke vereisten en voorschriften, met name op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en het voorkomen van financiële criminaliteit. KYC specialisten spelen een cruciale rol in het handhaven van de integriteit van de bank en het voorkomen van compliance-risico's. Het is hun taak om het vertrouwen van klanten en investeerders te behouden en een veilige financiële omgeving te waarborgen.

Wat doet een AML Specialist?

Een AML specialist (Anti-Money Laundering) bij een bank is verantwoordelijk voor het voorkomen en detecteren van activiteiten die verband houden met het witwassen van geld en financiële criminaliteit. Ze werken nauw samen met andere afdelingen om verdachte transacties en gedrag te identificeren, in lijn met wettelijke voorschriften en regelgeving. AML specialisten voeren diepgaande analyses uit op klantgegevens en transacties, en melden verdachte activiteiten aan relevante autoriteiten. Hun werk is van vitaal belang om de bank te beschermen tegen financiële risico's en juridische gevolgen, terwijl ze ook bijdragen aan het behoud van het vertrouwen van klanten en investeerders. Deze specialisten spelen een cruciale rol in het handhaven van de financiële integriteit van de bank.

Vacatures voor CDD Analist / KYC Analist/ AML specialist


Beroepsorganisatie voor Compliance Professionals:

Vereniging van Compliance Officers

De Vereniging van Compliance Professionals (VCO), opgericht op 5 juni 2001, is een belangenvereniging van toegewijde Compliance Professionals. Het VCO-lidmaatschap staat open voor alle Compliance Officers en andere Compliance Experts, ongeacht hun sector.

Jaarlijks organiseert de VCO meerdere goedbezochte netwerkborrels met boeiende sprekers, waaronder vertegenwoordigers van toezichthouders zoals de AFM, AP en DNB. Het jaarlijkse VCO Compliance Symposium (voorheen bekend als de Compliance Professionaldag) is een hoogtepunt voor degenen die geïnteresseerd zijn in compliance-kwesties en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Bij de VCO vinden Compliance Professionals een waardevol platform voor netwerken en kennisdeling, wat essentieel is voor de groei en succes in het compliance-vakgebied.

www.vco.nl


Opleidingen voor Compliance Professionals

In het Nederlandse hoger onderwijs is het opvallend dat er beperkte aandacht is voor specifieke opleidingen gericht op het vakgebied van compliance. Deze beperkte focus kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder historische prioriteiten. Compliance is inherent interdisciplinair en omvat aspecten van economie, recht, ethiek, filosofie en sociale en culturele wetenschappen. Dit maakt het een complex en veelzijdig vakgebied. De bestaande compliance-opleidingen bevinden zich voornamelijk op postdoctoraal niveau en richten zich op professionals die al actief zijn in dit vakgebied.

Toelating tot deze opleidingen vereist doorgaans een relevante masteropleiding aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit, met een focus op vakgebieden zoals recht, accountancy, economie en bedrijfskunde. Bovendien wordt vaak verwacht dat kandidaten minstens drie jaar praktijkervaring hebben in het compliance-werkgebied voordat ze worden toegelaten tot deze gespecialiseerde programma's. Hierdoor blijft compliance-opleidingen een geavanceerde en praktijkgerichte optie voor degenen die al actief zijn in dit uitdagende interdisciplinaire veld.

De volgende instellingen bieden compliance-opleidingen aan:

Nederlands Compliance Instituut

Aan het Nederlands Compliance Instituut kan men verscheidene compliance-opleidingen en trainingen en cursussen op gebieden die aan compliance gerelateerd zijn zoals integriteit, fraudepreventie, bestrijding witwassen en terrorismefinanciering volgen.

School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het Center for Executive Education verzorgt de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management Executive Education - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl).

Focus Conferences

Focus Conferences biedt de collegereeks Compliance Management aan.

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur verzorgt de opleiding Master of Regulation and Compliance.

NIBE-SVV

NIBE-SVV, kennisinstituut voor de financiële sector, biedt verschillende opleidingen en trainingen aan zoals de leergang Certified Compliance Officer.

International Management Forum

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in (vaak certificerende) post-HBO opleidingen, masterclasses en trainingen op het gebied van Compliance, Risk, ICT, Financiën en HRM.

www.imfacademy.com/nl/


Loopbaanmogelijkheden in Compliance

Een compliance officer met sterke vakinhoudelijke kennis heeft uitstekende carrièreperspectieven en kan verschillende loopbaantrajecten verkennen om zijn of haar professionele toekomst vorm te geven.

De groei van je loopbaan hangt voornamelijk af van vaardigheden zoals communicatie, adviesvermogen, diepgaande expertise in het vakgebied en een focus op resultaten.

Een compliance officer heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om door te groeien naar de positie van Chief Compliance Officer (CCO), een van de hoogste functies binnen een organisatie, direct onder de CEO.

Enkele veelvoorkomende loopbaantrajecten zijn onder andere:

 • Van compliance medewerker naar compliance manager
 • Van accountmanager compliance naar projectmanager compliance
 • Van projectmanager compliance naar compliance officer
 • Van compliance officer naar consultant (en vice versa)
 • Van compliance officer naar corporate compliance officer, met als einddoel de CCO-functie.

Deze geoptimaliseerde tekst is gericht op zoekmachineoptimalisatie (SEO) en bevat relevante trefwoorden om de tekst beter vindbaar te maken voor mensen die op zoek zijn naar informatie over loopbaanmogelijkheden in de compliance-sector.


Evenementen en bijeenkomsten over Compliance

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op het gebied van compliance:

 1. Nationaal Compliance Congres

Het Nationaal Compliance Congres, georganiseerd door het Nederlands Compliance Instituut (NCI) in samenwerking met vooraanstaande partners zoals DNB, AFM, Nyenrode Business Universiteit en talloze compliance specialisten, biedt een uitstekend platform om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en inzichten in compliance. Bezoek de officiële website voor meer informatie: Nationaal Compliance Congres.

 1. VCO (Vereniging voor Ethiek, Compliance en Integriteit)

VCO is de beroepsvereniging voor professionals in Ethiek, Compliance en Integriteit. Hier kun je deelnemen aan kennisdeling en boeiende ledenbijeenkomsten. Mis zeker het jaarlijkse VCO seminar niet. Ontdek meer op de VCO-website: VCO - Vereniging voor Ethiek, Compliance en Integriteit.


Veel gestelde vragen

Compliance Officers zijn bij een organisatie verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zien zij erop toe dat er gewerkt wordt volgens de door de organisatie zelf opgestelde normen en regels, en bewaken de integriteit van de organisatie.

Compliance professionals houden zich onder andere bezig met:

 • adviseren over aanpassingen aan de interne bedrijfsvoering;
 • vergroten van de compliance-awareness door middel van communicatie en training;
 • signaleren, identificeren en beoordelen van compliancerisico’s;
 • pro-actief te adviseren over compliancerisico's;
 • opstellen en invoeren van risicobeheersende maatregelen;
 • monitoren van de transacties van werknemers;
 • oplossen van compliance incidenten;
 • onderhouden van contact met toezichthouders.


In de financiële wereld zijn KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) en AML (Anti Money Laundering) processen van vitaal belang voor financiële instellingen. KYC-analisten zijn belast met het verzamelen en verifiëren van klantinformatie, waaronder identiteitsgegevens, om de identiteit van klanten vast te stellen. Aan de andere kant houden CDD-analisten zich bezig met het beoordelen van bestaande klantrelaties en het analyseren van financiële transacties om eventuele verdachte activiteiten te identificeren.

AML, een belangrijk onderdeel van deze processen, heeft tot doel witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen en te detecteren. Financiële instellingen implementeren strikte AML-maatregelen, waaronder het monitoren van financiële transacties en het melden van verdachte activiteiten aan relevante autoriteiten.

Het niet naleven van deze processen kan leiden tot aanzienlijke juridische en financiële gevolgen voor financiële instellingen, evenals aanzienlijke reputatieschade. Daarom spelen KYC, CDD en AML een sleutelrol in het identificeren en beheren van compliance risico's, zoals witwassen, financiering van terrorisme en fraude. Ze helpen financiële instellingen niet alleen om te voldoen aan wettelijke voorschriften, maar ook om het vertrouwen van klanten en investeerders te behouden en een integere financiële omgeving te handhaven

Een CDD specialist bij een bank houdt zich bezig met Customer Due Diligence (CDD) procedures. Dit omvat het grondig beoordelen van bestaande klantrelaties en financiële transacties om mogelijke risico's te identificeren. Ze verifiëren klantgegevens en analyseren activiteiten om verdachte of ongebruikelijke transacties op te sporen, in overeenstemming met regelgeving zoals Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) richtlijnen. CDD specialisten spelen een cruciale rol in het waarborgen van de financiële integriteit van de bank en het voorkomen van compliance-risico's. Hun werk is essentieel om de bank te helpen voldoen aan wettelijke vereisten en een veilige en vertrouwde financiële omgeving te handhaven.

Een KYC specialist bij een bank is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 'Know Your Customer' (KYC) procedures. Dit omvat het verzamelen, verifiëren en analyseren van klantinformatie om de identiteit van klanten vast te stellen en eventuele risico's te beoordelen. Ze controleren financiële transacties op verdachte activiteiten en zorgen ervoor dat de bank voldoet aan wettelijke vereisten en voorschriften, met name op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en het voorkomen van financiële criminaliteit. KYC specialisten spelen een cruciale rol in het handhaven van de integriteit van de bank en het voorkomen van compliance-risico's. Het is hun taak om het vertrouwen van klanten en investeerders te behouden en een veilige financiële omgeving te waarborgen.

Een AML specialist (Anti-Money Laundering) bij een bank is verantwoordelijk voor het voorkomen en detecteren van activiteiten die verband houden met het witwassen van geld en financiële criminaliteit. Ze werken nauw samen met andere afdelingen om verdachte transacties en gedrag te identificeren, in lijn met wettelijke voorschriften en regelgeving. AML specialisten voeren diepgaande analyses uit op klantgegevens en transacties, en melden verdachte activiteiten aan relevante autoriteiten. Hun werk is van vitaal belang om de bank te beschermen tegen financiële risico's en juridische gevolgen, terwijl ze ook bijdragen aan het behoud van het vertrouwen van klanten en investeerders. Deze specialisten spelen een cruciale rol in het handhaven van de financiële integriteit van de bank.

Vacatures voor CDD Analist / KYC Analist/ AML specialist

De Vereniging van Compliance Professionals (VCO), opgericht op 5 juni 2001, is een belangenvereniging van toegewijde Compliance Professionals. Het VCO-lidmaatschap staat open voor alle Compliance Officers en andere Compliance Experts, ongeacht hun sector.

Jaarlijks organiseert de VCO meerdere goedbezochte netwerkborrels met boeiende sprekers, waaronder vertegenwoordigers van toezichthouders zoals de AFM, AP en DNB. Het jaarlijkse VCO Compliance Symposium (voorheen bekend als de Compliance Professionaldag) is een hoogtepunt voor degenen die geïnteresseerd zijn in compliance-kwesties en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Bij de VCO vinden Compliance Professionals een waardevol platform voor netwerken en kennisdeling, wat essentieel is voor de groei en succes in het compliance-vakgebied.

In het Nederlandse hoger onderwijs is het opvallend dat er beperkte aandacht is voor specifieke opleidingen gericht op het vakgebied van compliance. Deze beperkte focus kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder historische prioriteiten. Compliance is inherent interdisciplinair en omvat aspecten van economie, recht, ethiek, filosofie en sociale en culturele wetenschappen. Dit maakt het een complex en veelzijdig vakgebied. De bestaande compliance-opleidingen bevinden zich voornamelijk op postdoctoraal niveau en richten zich op professionals die al actief zijn in dit vakgebied.

Toelating tot deze opleidingen vereist doorgaans een relevante masteropleiding aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit, met een focus op vakgebieden zoals recht, accountancy, economie en bedrijfskunde. Bovendien wordt vaak verwacht dat kandidaten minstens drie jaar praktijkervaring hebben in het compliance-werkgebied voordat ze worden toegelaten tot deze gespecialiseerde programma's. Hierdoor blijft compliance-opleidingen een geavanceerde en praktijkgerichte optie voor degenen die al actief zijn in dit uitdagende interdisciplinaire veld.

De volgende instellingen bieden compliance-opleidingen aan:

Nederlands Compliance Instituut

Aan het Nederlands Compliance Instituut kan men verscheidene compliance-opleidingen en trainingen en cursussen op gebieden die aan compliance gerelateerd zijn zoals integriteit, fraudepreventie, bestrijding witwassen en terrorismefinanciering volgen.

School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het Center for Executive Education verzorgt de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management Executive Education - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl).

NIBE-SVV

NIBE-SVV, kennisinstituut voor de financiële sector, biedt verschillende opleidingen en trainingen aan zoals de leergang Certified Compliance Officer

Compliancecarriere.nl is de niche-vacaturebank voor Compliance officers, CDD analisten, KYC specialisten en AML specialisten. 

Compliancecarriere.nl is de niche-vacaturebank voor Compliance officers, CDD analisten, KYC specialisten en AML specialisten.